Athlete

POVKH Mariya

POVKH Mariya
Country:
Ukraine  flagUkraine
Sex:
female
<< >> <
1 2 3

2021 WCh Copenhagen, DEN

K1 women 500 m sprint
5 POVKH Mariya UKR 01:51.332
K2 women 200 m sprint
6 POVKH Mariya UKR 00:38.763

2021 ECh Poznan, POL

K1 women 500 m sprint
3 POVKH Mariya UKR 01:55.119
K2 women 200 m sprint
7 POVKH Mariya UKR 00:38.207
K4 women 500 m sprint
6 POVKH Mariya UKR 01:35.890

2019 WCh Szeged, HUN

K2 women 200 m sprint
5 POVKH Mariya UKR 00:00:37.117
K2 women 500 m sprint
6 POVKH Mariya UKR 00:01:45.795
K4 women 500 m sprint
8 POVKH Mariya UKR 00:01:37.691

2019 EG Minsk, BLR

K2 women 200 m sprint
1 POVKH Mariya UKR 44.781
K2 women 500 m sprint
6 POVKH Mariya UKR 01:44.698
<< >> <
1 2 3