Athlete

PODOLSKAYA Natalia

PODOLSKAYA Natalia
Country:
Russia  flagRussia
Sex:
female
<< >> >
1 2

2013 WCh Duisburg, GER

K2 women 500 m sprint
6 PODOLSKAYA Natalia RUS 01:49.73
K4 women 500 m sprint
5 PODOLSKAYA Natalia RUS 01:35.35

2013 ECh Montemor, POR

K1 women 200 m sprint
6 PODOLSKAYA Natalia RUS 00:00:43.434
K2 women 200 m sprint
4 PODOLSKAYA Natalia RUS 00:00:39.608
K2 women 500 m sprint
7 PODOLSKAYA Natalia RUS 00:01:48.374

2012 OG London, GBR

K4 women 500 m sprint
7 PODOLSKAYA Natalia RUS 1:33.459
<< >> >
1 2