Athlete

POVKH Mariya

POVKH Mariya
Country:
Ukraine  flagUkraine
Sex:
female
<< >> >
1 2 3

2015 EG Baku, AZE

K2 women 200 m sprint
3 POVKH Mariya UKR 37.719
K4 women 500 m sprint
6 POVKH Mariya UKR 01:35.33

2015 ECh Racice, CZE

K2 women 200 m sprint
5 POVKH Mariya UKR 0:39.800
K2 women 500 m sprint
5 POVKH Mariya UKR 1:47.020
K4 women 500 m sprint
2 POVKH Mariya UKR 1:37.180

2014 WCh Moscow, RUS

K2 women 200 m sprint
7 POVKH Mariya UKR 00:37.15

2014 ECh Brandenburg, GER

K4 women 500 m sprint
5 POVKH Mariya UKR 01:34.62

2013 WCh Duisburg, GER

K1 women 4 x 200 m sprint
7 POVKH Mariya UKR 02:56.40
K4 women 500 m sprint
9 POVKH Mariya UKR 01:37.76
<< >> >
1 2 3